Kemperol - Informacje

Poznaj systemy hydroizolacyjne marki Kemperol

Masz pytania?

Nie wahaj się z nami skontaktować. Jesteśmy zawsze po to, aby pomóc w Twoich potrzebach budowlanych.

Skontaktuj się z nami

Czym jest KEMPEROL?

KEMPEROL jest płynną hydroizolacją na bazie reakcyjnych żywic. Hydroizolacja ta aplikowana jest w postaci płynnej, bezpośrednio na uszczelnianą powierzchnię i zbrojona jest włókniną. Utwardzanie materiału następuje dzięki zachodzącej reakcji chemicznej. Po utwardzeniu hydroizolacja pozostaje trwale elastyczna, bez spoin i dokładnie dopasowana do kształtów podłoża. Hydroizolacja aplikowana w postaci płynnej łączy się z podłożem na całej powierzchni i gwarantuje wieczną ochronę substancji budowlanej.

KEMPEROL jest zbrojony włókniną:

 • celem umożliwienia mostkowania rys
 • celem podniesienia wytrzymałości na rozrywanie
 • w celu ograniczenia rozciągliwości
 • w celu regulowania grubości warstwy

Przegląd produktów i ich przeznaczenie

Zastosowanie/ System Dach płaski i obróbki Balkony, tarasy, dachy z powierzchnią użytkową Parkingi piętrowe Pomieszczenia wewnętrzne
Wolny od rozpuszczalników KEMPEROL 2K-PUR KEMPEROL 1K-SF
(PUR)
KEMPEROL 2K-PUR
(PUR)
KEMPEROL 2K-PUR (PUR) KEMPEROL 2K-PUR
KEMPEROL 022
 (PUR)
Szybko wiążący KEMPEROL AC (PMMA) KEMPEROL AC
 (PMMA)
KEMPEROL AC
(PMMA)
Jednoskładnikowy KEMPEROL 1K-PUR 
KEMPEROL 1K-SF 
(PUR)
KEMPEROL 1K-PUR
(PUR)
Klasyczny KEMPEROL V 210
(UP)
KEMPEROL BR
(UP)

UP = elastyczne, nienasycone żywice poliestrowe
PUR = elastyczne żywice poliuretanowe
AC lub PMMA = elastyczne metakrylany metylowe

KEMPEROL 2K-PUR

Wolna od rozpuszczalników hydroizolacja na zewnątrz obiektów i do wnętrz

KEMPEROL 2K-PUR jest płynną hydroizolacją na bazie żywicy poliuretanowej, zbrojoną włókniną i wolną od rozpuszczalników. Ten bezwonny produkt ma uniwersalne zastosowanie na dachach, balkonach, tarasach oraz w pomieszczeniach wewnętrzych jak: łazienki, kuchnie czy pomieszczenia techniczne. Jest idealnym rozwiązaniem do wykonywania uszczelnień w tzw. „wrażliwych otoczeniach”, mianowicie w przedszkolach, szkołach, szpitalach lub domach spokojnej starości. KEMPEROL 2K-PUR znajduje również zastosowanie do ochrony parkingów piętrowych. Ta płynna hydroizolacja jest krótkotrwale odporna na temperaturę do 250°C i tym samym znajduje zastosowanie pod gorący asfalt. KEMPEROL 2K-PUR jest nie tylko wolny od rozpuszczalników, ale spełnia także kryteria ochrony środowiska. Ponad 80% użytych żywic pochodzi z odnawialnych surowców (olej rycynowy).

KEMPEROL 022

Wolna od rozpuszczalników hydroizolacja do pomieszczeń
wewnętrznych pod płytki ceramiczne

Hydroizolacja KEMPEROL 022 jest produktem aplikowanym w postaci płynnej, zbrojonym całopowierzchniowo włókniną, dzięki czemu posiada zdolność mostkowania fug do 2 mm oraz rys do 1,5 mm. Przyklejanie płytek ceramicznych może odbywać się bezpośrednio na utwardzoną hydroizolację przy pomocy kleju mineralnego KEMPERDUR MT. Hydroizolacja KEMPEROL 022 posiada Aprobatę Techniczną ETAG 022 i jest przeznaczona do nakładania na ściany i posadzki w tzw. „pomieszczeniach mokrych” z bezpośrednim jak i pośrednim obciążeniem oraz do uszczelniania odpływów wody w posadzkach.

KEMPEROL V 210

Hydroizolacja klasyczna

Hydroizolacja KEMPEROL V 210 jest produktem trójskładnikowym, w postaci płynnej i zbrojonym włókniną. KEMPEROL V 210 dopasowuje się dkładnie do kształtów podłoża. Uszczelnienie to daje długowieczną gwarancję szczelności, także dla najmniejszych detali. Attyki, balustrady, świetliki, wentylatory, asekuranty, wsporniki, odgromniki, a także przeloty uszczelniane są bezszwowo i bezspoinowo, łącząc dany element z hydroizolacją powierzchniową. Oprócz dachów płaskich hydroizolacja ta ma zastosowanie na wieżach telekomunikacyjnych, obiektach zabytkowych, zadaszonych przejściach, fontannach, na nowych obiektach i przy remontach.

KEMPEROL 1K-PUR i KEMPEROL 1K-SF

Hydroizolacja do obróbek

Dużą zaletą Kemperolu 1K-PUR i Kemperolu 1K-SF jest opłacalność przejawiająca się w prostym i szybkim ich aplikowaniu. Te jednoskładnikowe hydroizolacje używa się bezpośrednio z pojemnika, bez konieczności łączenia składników i odczekiwania po ich łączeniu. To płynne tworzywo sztuczne, zbrojone włókniną nadaje się znakomicie do stosowania na małych powierzchniach, balkonach, tarasach jak i do obróbek detali na dachach. Łatwe uszczelnianie świetlików, odpływów, wywinięć itp. odbywa się pod hasłem „uszczelnianie łączone”, tzn. duże powierzchnie tradycyjnie, a obróbki tworzywem płynnym zbrojonym włókniną.

KEMPEROL AC

System szybkiej hydroizolacji i wykończeń powierzchni

Dwuskładnikowy KEMPEROL AC może być użyty jako hydroizolacja (zbrojona włókniną) lub jako wykończenie nawierzchni posadzek (z wypełniaczem w postaci mieszanki piasku kwarcowego). Materiał ten bazuje na szybko reagującej, polimeryzowanej żywicy metakrylanu metylu (PMMA). Przy użyciu systemu KEMPEROL AC możliwe jest przeprowadzenie renowacji od zagruntowania poprzez hydroizolację aż do wykończenia posadzki (np. balkonu) w przeciągu jednego dnia. Jako warstwę użytkową stosuje się z powodzeniem KEMPEROL AC tam gdzie wymagana jest odporność na ścieranie, a nie konieczne jest uszczelnienie hydroizolacyjne – jak np. miejsca parkingowe czy przejścia dla pieszych.

KEMPEROL BR

Hydroizolacja na mosty i parkingi

KEMPEROL BR jest trójskładnikową, zbrojoną włókniną hydroizolacją na bazie uelastycznionej żywicy poliestrowej (UP), opracowaną specjalnie na wysokie obciążenia mechaniczne. Ten sprawdzony system doskonale chroni obiekty żelbetowe przed skutkami korozji i wilgoci. KEMPEROL BR możne być stosowany pod asfalt, płyty lub bloczki betonowe albo posypany kolorowym piaskiem kwarcowym na beton lub zwietrzały asfalt. Rozlewanie gorącego do 250 °C asfaltu nie obniża w żadnym stopniu wartości hydroizolacji. Także ewentulanie powstałe w betonie rysy do 2 mm nie powodują zniszczenia tej trwale elastycznej hydroizolacji.

KEMPEROL – aplikowanie w trzech etapach

Rozkładanie płynnej hydroizolacji odbywa się w procesie trójetapowym. Należy przy tym mieć na uwadze aby podłoże było właściwie przygotowane, a prace odbywały się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Dokładne opisy użycia i wykonania prac przygotowawczych znajdują się w informacjach technicznych.

Po odpowiednim czasie utwardzania można po hydroizolacji chodzić lub nakładać na nią inne materiały.

KEMPEROL można rozkładać również maszynowo przy użyciu urządzenia KEMPERATOR, co jest bardzo efektywne podczas prac na dużych powierzchniach.

Zalety w skrócie

Aplikowanie w płynie

 • bez fug i szfów
 • rozkładanie na zimno (bez płomienia)
 • wolny od zmiękczaczy
 • brak ścinków materiału (odpadów)
 • mała grubość warstwy
 • małe obciążenie powierzchni

Przyczepność do niemalże każdego podłoża

 • bezproblemowe łączenie istniejącej z nową hydroizolacją (z reguły nie ma potrzeby zrywania starej hydroizolacji)
 • bezproblemowe uszczelnianie nowych konstrukcji na dachu
 • możliwość uszczelniania elementów wykonanych z różnych materiałów z istniejącą powierzchnią dachu

Przyczepność do podłoża na całej powierzchni

 • bez konieczności mechanicznego mocowania
 • odporność na siłę ssącą wiatru

KEMPEROL zbrojony włókniną

 • przejmuje ruchy rozszerzalności termicznej różnych podłoży
 • przejmuje ruchy dynamiczne obiektu budowlanego
 • mostkowanie rys do szerokości 2 mm

Testowany wg. wytycznych ETAG 005, zakwalifikowany w kategorii żywotności W3

 • udowodniona żywotność 25 lat
 • trwale elastyczny od – 30°C do + 90°C
 • właściwości p.poż. testowane wg. EN 13501
 • odporność na UV, nie kruszeje, nie wymaga warstwy ochronnej
 • zdolność dyfuzyjności pary wodnej: zawilgocone podłoża mają możliwość wyschnięcia

Atesty

 • ETAG 005, klasyfikacja W3 (potwierdzona ponad 25-cio letnia żywotność materiału)
 • ETAG 022 (hydroizolacja do tzw. „mokrych pomieszczeń”)
 • Ogólne atesty urzędów budowlaych
 • Uszczelnianie w połączeniu z płytkami ceramicznymi
 • Atest FFL (odporność na przebijanie korzeniami)
 • Atest VKF (Szwajcaria)
 • Atest BBA (Wielka Brytania)
 • Atest ASTM (USA)
 • Atest Bureau Veritas (Francja)